Razgovori sa dušom

Ovaj webinar će vas duboko povezati sa vašom Dušom kao vašim istinskim bićem. Biti ćete u stanju kreirati i živjeti svoj svakodnevni život iz tog dubokog  jedinstva.

Sadržaj:

  1. Što nam Duša želi poručiti
  2. Rad na sebi – vježba „Što Duša misli a što ja mislim“
  3. Sjetimo se Duše prije nego što je sišla u utrobu majke
  4. Manifestiranje  u skladu sa Dušom
  5. Mijenjanje razvojnog puta Duše i integracija Duše u tijelo
  6. Identifikacija Duše i Božanskog
  7. Ego versus Duša

Preduvjet za ovaj webinar je interes za osobni rast i razvoj.

 

Ovaj webinar će vas duboko povezati sa vašom Dušom kao vašim istinskim bićem.

0 h
Trajanje webinara
Comments are closed.