Izjava o privatnosti

www.gorankarna.com obvezuje se provoditi pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine.

Prema Članku 13. ove Uredbe, ovom Izjavom o privatnosti informiramo vas koje osobne podatke prikupljamo putem pisane ili usmene komunikacije, u koju svrhu, kako s njima postupamo, tko im ima pristup, tko ih obrađuje, kome ih otkrivamo i u koje svrhe, na koji period ih čuvamo, kako ih osiguravamo od neovlaštenog pristupa te o pravima koja imate vezano za zaštitu osobnih podataka.

U nastavku možete u cijelosti pročitati Izjavu o privatnosti te nam se slobodno obratiti za sva vaša pitanja na adresu e-pošte koju navodimo u Članku 1. ove Izjave.

 

Članak 1. Opće informacije

Ova Izjava o privatnosti za gorankarna.com  primjenjuje se od 01. svibnja 2021. godine. Korištenjem proizvoda i usluga sajta www.gorankarna.com povjeravate nam svoje podatke.

1. Voditelj zbirke osobnih podataka:

 

2. Predstavnik voditelja obrade dostupan je putem:

e-pošte: goran.karna@yahoo.com i

kontakt telefona: (+385) 099 695 2241

 

Članak 2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

U okviru svog poslovanja, možemo prikupljati sljedeće vrste osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

1. Potencijalni klijenti, zainteresirane strane:

Ime i prezime, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte

2. Klijenti

Ime, Prezime, Godina rođenja, Adresa, Grad, Država, Poštanski broj, Telefon, Email, Mobitel

Ostali podaci: Video snimke, fotografije i ostali podaci ustupljeni u svrhu objave svjedočanstva i/ili objave na službenim web stranicama i kanalima društvenih mreža

3. Vanjski suradnici i partneri

Ime i prezime, adresa fizičke osobe, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte, OIB, IBAN

4. Posjetitelji web stranice

Podaci o interakciji posjetitelja (korisnika) s web stranicom koji se prikupljaju korištenjem kolačića (eng. Cookies). Više informacija o kolačićima i njihovoj upotrebi na ovim web stranicama potražite u Članku 11. ove Izjave.

 

Članak 3. Kako prikupljamo podatke

 

1. Tijekom posjete našoj web stranici:

– vašim ispunjavanjem naše prijavnice za tečaj

– vašim ispunjavanjem našeg obrasca za kontakt

– vašim ispunjavanjem našeg obrasca za primanje newslettera

2. Tijekom izravne komunikacije:

– osobna komunikacija

– putem e-pošte

– telefonski

3. Tijekom poslovne suradnje

– radi ispunjavanja naših obveza iz ugovora o prodaji naših proizvoda i usluga

4. Ispunjavanjem zakonskih obaveza

 

Članak 4. Pristup podacima

Pristup prikupljenim osobnim podacima imaju direktor, zaposleni, izvršitelji obrade te primatelji temeljem obrade osobnih podataka.

Kategorije izvršitelja obrade su sljedeće:

1. Knjigovodstveni servis

2. Tvrtka za održavanje računala

3. Tvrtka za pružanje usluge web hosting

4. Tvrtka za održavanje web stranice

Kategorije primatelja su sljedeće:

1. Porezna uprava

2. Sud i druga tijela javne vlasti Republike Hrvatske

 

Članak 5. Svrhe i pravne osnove obrade osobnih podataka

Obradu osobnih podataka obavljamo u sljedeće svrhe:

– Odgovor na upit

– Upis u bazu praktičara tehnike Theta iscjeljivanje

– Izdavanje diplome za završeni tečaj

– Sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora

– Objava datuma tečaja i profila praktičara i učitelja na web stranici www.gorankarna.com

– Izdavanje računa za izvršenu uslugu

– Marketinška komunikacija uključujući dostave promotivnih materijala, obavijesti i ponuda o novim uslugama i proizvodima i nadogradnjama postojećih usluga te događajima (tečaj i webinari) koje organizira sajt www.gorankarna.com

– Statistička analiza za unapređenje iskustva posjete našoj web stranici

– Provođenje pravnih zahtjeva i rješavanje sporova kako bismo zaštitili naše poslovanje i proveli i/ili zaštitili svoja prava, može doći do otkrivanja osobnih podataka. Vaše osobne podatke ćemo otkriti samo na način i pod uvjetima koji su propisani zakonom

– Posredovanje osobnih podataka trećim osobama definiranim u Članku 7. ove Izjave. Vaši podaci će se ustupiti samo kada to opravdava zakonski interes za osiguravanje sigurnog i zakonitog rada i ispunjavanje zakonskih obveza (npr. kod poreznih obaveza koje mogu uključivati posredovanje vaših osobnih podataka u Poreznoj upravi)

Obradu osobnih podataka temeljimo na sljedećim pravnim osnovama:

1. Privola dana za obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha (dokaziva, isključiva, nedvosmislena, dobrovoljna, moguće povući u svakom trenutku)

2. Nužna za izvršavanje ugovora u kojemu je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

3. Nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade

4. Nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe

5. Nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade

6. Nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane (primjerice kada je ispitanik naš klijent)

 

Članak 6. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom.

1. Osobne podatke zainteresiranih pojedinaca za naše proizvode i usluge ustupljene putem ove web stranice, e-maila i telefonskog kontakta, pohranjujemo do trenutka kada ispitanik zatraži brisanje svojih osobnih podataka koji se potom brišu bez odgode a najkasnije u roku od mjesec dana.

2. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše privole, pohranjujemo do povlačenja privole. Ako na primjer opozovete svoju privolu za primanje newslettera, podaci vašeg pretplatničkog profila automatski se blokiraju te potom brišu bez odgode a najkasnije u roku od mjesec dana.

3. Osobni podaci se čuvaju za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili do raskida ugovora. Nakon toga se brišu bez odgode a najkasnije u roku od mjesec dana ili po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o zaštiti potrošača i dr.).

4. Osobne podatke čuvamo prema zakonski propisanoj obvezi arhiviranja

 

Članak 7. Prosljeđivanje osobnih podataka

S osobnim podacima koje nam stavljate na raspolaganje postupamo povjerljivo.

Kod obrade vaših osobnih podataka možemo se poslužiti pružateljima usluga izvan EU (treće zemlje) i to samo ako za tu treću zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s pružateljem usluga ugovorili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Kada obrađujemo vaše osobne podatke na temelju privola, povlačenje privole na temelju koje obrađujemo vaše osobne podatke bit će primijenjeno i na navedeno društvo.

Proslijedit ćemo osobne podatke trećim stranama u slučaju poštivanja zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravnog postupka, obveze izvješćivanja i informiranja nadležnih tijela i slično.

 

Članak 8. Vaša prava

 

1. Pravo na pristup osobnim podacima:

U bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti pristup vašim osobnim podatcima.

2. Pravo na ispravak netočnih osobnih podataka:

Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

3. Pravo na brisanje (pravo na zaborav) osobnih podataka:

U bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ali vas molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja. Privolu koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, što može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

4. Pravo na prigovor vezan uz obradu osobnih podataka:

Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

5. Pravo na ograničenje obrade:

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

– ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
– ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
– ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
– ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka

6. Pravo na prigovor nadzornom tijelu:

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte iz Članka 1. kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti prigovor hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU.

 

Članak 9. Postupak za ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava ili imate pitanja u vezi vaših osobnih podataka obratite nam se slanjem zahtjeva koji se tiču provođenja prava u vezi s osobnim podatcima u pismenom obliku na adresu e-pošte Voditelja zbirke osobnih podataka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..”>goran.karna@yahoo.com. Radi pouzdane identifikacije, u slučaju ostvarivanja vaših prava u vezi s osobnim podacima možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, a odbijanje obrade vašeg zahtjeva možemo učiniti u slučaju očite namjere zlouporabe.

Odgovorit ćemo na vaš zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

 

Članak 10. Zaštita osobnih podataka

Kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja ili slučajnog gubitka provodimo sve tehničke i organizacijske sigurnosne postupke u skladu s našim mogućnostima, pravilima Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka i Internog pravilnika.

1. Samo ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima samo onda kada je to potrebno i u skladu sa svrhom prikupljanja osobnih podataka.

2. Redovito pratimo, pregledavamo i održavamo naša računala i web stranicu

3. Antivirusni program

4. Radimo na osvještavanju zaposlenika u vezi (ne)otvaranja e-pošte iz nepoznatih izvora

X
X