Integration technique® - Goran Karna

IZJAVA POLAZNIKA TEČAJA „INTEGRATION TECHNIQUE”

 

Ime polaznika:
 

Adresa polaznika:

E-mail:
 

Telefon:

Tečaj:
 

Datum tečaja:

Lokacija tečaja:

 


UVOD

INTEGRATION TECHNIQUE® je tehnika za osobni razvoj, optimalno, iskorištavanje vlastitih potencijala i unaprijeđena kvalitete života. Ova izjava („Izjava”) se daje u svrhu reguliranja prava i obaveza između ITC Goran Karna d.o.o. („ITC Goran Karna”) i polaznika tečaja iz INTEGRATION TECHNIQUE®-a („Polaznik”).

 

  1. Prava i obaveze Polaznika

    1.1. Polaznik stječe pravo pružanja usluga primjenom INTEGRATION TECHNIQUE® trećim osobama, izdavanjem INTEGRATION TECHNIQUE® certifikata („Certifikat”) od strane ITC Goran Karna, čime postaje licencirani INTEGRATION TECHNIQUE® praktičar. Preduvjet za izdavanje Certifikata o pohađanju INTEGRATION TECHNIQUE® tečaja je prisustvovanje na svim satovima organiziranim u sklopu tečaja te plaćanje ugovorene naknade.

1.2. Na tečaju INTEGRATION TECHNiQUE®-a polaznik će steći potrebna znanja i temeljnu praksu za rad s ovom tehnikom. Nakon što primi Certifikat Polaznik neće imati pravo osposobljavati treće osobe za primjenu INTEGRATION TECHNIQUE®-a, a za što je potrebna dodatna edukacija.

1.3. Naknada za tečaj te ostali troškovi naplaćuju se sukladno informacijama dostupnim na mrežnim stranicama: https://www.gorankarna.com.

1.4. Polaznik tečaja se obvezuje primjenjivati INTEGRATION TECHNIQUE® u skladu s najvišim etičkim standardima te vlastitim kompetencijama. Povjerljive i osobne informacije koje tijekom tečaja sazna o drugim polaznicima mora zadržati tajnim te ih može saopćiti trećim osobama isključivo uz pristanak polaznika na koje se odnose.

1.5. INTEGRATION TECHNIQUE® nije metoda liječenja niti može zamijeniti stručnu medicinsku ili psihološku pomoć. Ako je Polaznik od liječničkim nadzorom zbog bolesti ili zdravstvenog stanja ITC Goran Karna savjetuje Polazniku nastaviti s propisanom terapijom i slijediti liječničke upute.

1.6. Potpisom na ovoj Izjavi Polaznik se obvezuje pružati usluge primjenom INTEGRATION TECHNIQUE®-a te ih informirati o samoj tehnici i njenim učincima isključivo u skladu s uvjetima navedenim u ovom Izjava. Izričito je zabranjeno promovirati INTEGRATION TECHNIQUE® kao metodu liječenja, dijagnosticiranja ili sprječavanja bolesti ili zdravstvenog stanja i davati bilo kakve izjave u tom smislu.

1.7. Sve što Polaznik tijekom tečaja sazna o ili u vezi s drugim polaznicima tečaja predstavlja tajnu te se ne smije priopćiti trećim osobama.

 

  1. Intelektualno vlasništvo

    2.1. INTEGRATION TECHNIQUE® je zaštićeni žig u vlasništvu Gorana Karne. Stjecanjem prava pružanje usluga trećima uz primjenu s INTEGRATION TECHNIQUE®, Polaznik stječe i neisključivu licencu koristiti istoimeni žig te ima pravo i dužnost korištenja žiga INTEGRATION TECHNIQUE® u skladu sa završenom edukacijom INTEGRATION TEHNIQUE®-a. Polaznik je dužan koristiti žig INTEGRATION TECHNIQUE® u njegovom izvornom obliku, bez bilo kakvih izmjena.

    2.2. Priručnici, knjige i svi drugi materijali korišteni na tečaju, kao i žigovi i drugi znakovi te sama INTEGRATION TECHNIQUE®, predstavljaju intelektualno vlasništvo Gorana Karne (nadalje sve navedeno pod zajedničkim nazivom: „Materijali”). Materijale nije dozvoljeno u cijelosti niti djelomično kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, prenositi, mijenjati, distribuirati niti koristiti za stvaranje izvedenih djela bez prethodnog pisanog pristanka I TC Goran Karna. Polazniku nije dozvoljeno audio ili vizualno snimanje tečaja.  2. Naknada štete

U slučaju povrede obveza iz ove Izjave Polaznik će biti isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, uključujući stvarnu štetu te izgubljenu dobit koja nastane kao posljedica nepoštivanja odredaba ove Izjave te će biti obvezan u potpunosti obeštetiti ITC Goran Karna za bilo kakvu štetu koja nastane u vezi s ovom Izjavom. Polaznik se nadalje odriče zahtijevati naknadu bilo kakve štete od ITC Goran Karna u vezi sa samim tečajem INTEGRATION TECHNIQUE® ili samom tehnikom i/ili njenim učincima i/ili primjenom u praksi.

  1. Osobni podaci

Osobni podaci Polaznika prikupljaju se samo u svrhu pohađanja ovog tečaja i izdavanja Certifikata te se ne prenose niti jednoj trećoj osobi, osim onih propisanih zakonom u svrhu izvršavanja obveza u vezi s ovim tečajem i to samo u onoj mjeri u kojoj je to postane nužno. Na osobni zahtjev Polaznika, po završetku tečaja, svi osobni podaci koje je ITC Goran Karna dobio od Polaznika, bit će izbrisani.

 

Ukoliko želite primati pisane obavijesti od ITC Goran Karna o održavanju radionica i daljih tečajeva, molimo Vas da to ovdje naznačite:

 Želim primati e-mail obavijesti ITC Goran Karna:

 

 

Vrbje 1, 10000 Zagreb, Hrvatska,
Tel: + 385 91 6109503

E-mail: info@integrationtechnique.com

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Goran Karna
Signed On: 28/08/2023


Signature Certificate
Document name: IZJAVA POLAZNIKA TEČAJA „INTEGRATION TECHNIQUE”
lock iconUnique Document ID: b33b7a5ae32d6392252279d2c3d686e18535591b
Timestamp Audit
06/08/2023 21:33 CETIZJAVA POLAZNIKA TEČAJA „INTEGRATION TECHNIQUE” Uploaded by Goran Karna - info@integrationtechnique.com IP 188.2.115.45